Move East achtergr mail web 2023 1920
Wetgeving: buigen of barsten?

Er worden steeds meer slimme, nieuwe duurzame oplossingen voor mobiliteit gevonden. Dit volgt elkaar zo snel op, waardoor het kan gebeuren dat de wetgeving achterblijft in ontwikkeling. Door gebrek aan passende wetgeving kansrijke innovaties en de daarbij horende financieringen afgeremd. Wat moet er gebeuren zodat wetgeving niet de drempel wordt om te blijven innoveren? Een interessante discussie, die gevoerd zal worden door Henry Steenbergen (Directeur Transport en Mobiliteit & Project Lead Rabo Electric) en Daisy Tempelman (Lector Juridische en economische vraagstukken binnen de energietransitie Hanzehogeschool Groningen).